Psichodramos draugijos rinkiminis susirinkimas

Vasario 24 d. įvyko kasmetinis draugijos narių susitikimas, kuris buvo ypatingas, nes savo kadenciją baigė senoji valdyba, o 4 metų kadencijai buvo išrinkta nauja. Susitikimo metu taip pat buvo išriktas naujas etikos komitetas ir perrinkta revizorė. Dėkojame buvusiai komandai už gražius nuveiktus darbus, o naujajai linkime didelės sėkmės ir energijos ir toliau vesti draugiją į priekį!

Šio susitikimo metu taip pat buvo suteiktas garbės nario vardas ilgametei draugijos prezidentei Daivai Rudokaitei. Daivai esame be galo dėkingi už ilgametį indėlį į draugijos veiklą, jos entuziazmą ir nuveiktus darbus! Ačiū ačiū ačiū!