Kasmetinis 26-asis FEPTO narių susirinkimas

Š.m. gegužės 13 - 17 d.d. vyko  kasmetinis 26-sis FEPTO narių susitikimas "From Today, Tomorrow. Revisiting the Core Functions of our Organization", Pravece (Bulgarija). Mūsų draugiją atstovavo  prezidentė Aurelija Rakštytė ir draugijos garbės narė Daiva Rudokaitė. Dalijamės akimirkomis iš susitikimo.

Kitas susitikimas numatomas 2019 m. gegužės 19-23 d.d. Estijoje.