Įvyko kasmetinis Lietuvos psichodramos draugijos susirinkimas

Vakar, birželio 4 d., Lietuvos Psichodramos Draugijos nariai susitiko kasmetiniame draugijos susirinkime. Draugijos Valdyba bei revizorė pristatė 2021 m. veiklos ataskaitas, buvo aptarti draugijos veiklos planai 2022 m. Susirinkimas vyko hibridiniu būdu. Ačiū visiems dalyvavusiems!